неделя, 31 март 2013 г.

Многопластово цвете на една кука

Ежедневно предизвикателство
„7 дни – 7 различни плетени на една кука цветя”
Ден 7
На финала на ежедневното предизвикателство „7 дни – 7 различни плетени на една кука цветя” ви предлагам един многофункционален модел. Определям го като такъв, защото в зависимост от желанието, лесно и бързо може да се трансформира в цветчета с различен брой венчелистчета или с различен брой пластове. Давам ви пример с две цветчета – едното е трипластово с по 6 венчелистчета, а другото е четирипластово с по 8 венчелистчета. Получи се публикация от типа 2 в 1. Усетихте ли вече ароматът на пролетта след толкова много цветя?

За тези от вас, които предпочитат плетене по текстови инструкции:

СБ – синджир бримка
НП – нисък пълнеж
ВП – висок пълнеж
ЗБ – залепена бримка
пр.р.предходния ред
*..…* – детайл, който се повтаря посочения брой пъти
Дъганяколко СБ, изплетени между два пълнежа от пр.р.


За трипластово цвете с по 6 венчелистчета:

Начало: 6 СБ,  1 ЗБ в първата бримка.
Ред 1: 4 СБ (брои се за 1 ВП и 2 СБ), 1 ВП, 4 пъти *2 СБ, 1 ВП*, 2 СБ, 1 ЗБ във 2-та СБ от началото на реда. Получават се 6 дъги.
Ред 2: 1 НП, 1 СБ, 2 ВП, 1 СБ, 1 НП във всяка дъга от пр.р, 1 ЗБ. Получава се 1-ви пласт с  6 венчелистчета.
Ред 3: Плетивото се обръща. 2 СБ, 1 ЗБ в най-близкия ВП от пр.р., 5 СБ, 5 пъти *1 ВП в следващия ВП от пр.р., 3 СБ*, 1 ЗБ във 2-та СБ от 5-те СБ от началото. Получават се 6 гайки.
Ред 4: 1 СБ за обръщане на плетивото налице. 1 НП, 1 СБ, 3 ВП, 1 СБ, 1 НП във всяка гайка от пр.р, 1 ЗБ. Получава се 2-ри пласт с 6 венчелистчета.
Ред 5: Плетивото се обръща. 2 СБ, 1 ЗБ в най-близкия ВП от пр.р., 6 СБ, 5 пъти *1 ВП в следващия ВП от пр.р., 4 СБ*, 1 ЗБ във 2-та СБ от 5-те СБ от началото. Получават се 6 гайки.
Ред 6: 1 СБ за обръщане на плетивото налице. 1 НП, 1 СБ, 4 ВП, 1 СБ, 1 НП във всяка гайка от пр.р, 1 ЗБ. Получава се 3-ти пласт с 6 венчелистчета.


За тези от вас, които предпочитат плетене по картинки:
(клик на снимките, за да станат големи) 
 


За четирипластово цвете с по 8 венчелистчета:

Начало: 6 СБ,  1 ЗБ в първата бримка.
Ред 1: 4 СБ (брои се за 1 ВП и 2 СБ), 1 ВП, 6 пъти *2 СБ, 1 ВП*, 2 СБ, 1 ЗБ във 2-та СБ от началото на реда. Получават се 8 ВП и 8 дъги.
Ред 2: 1 НП, 1 СБ, 2 ВП, 1 СБ, 1 НП във всяка дъга от пр.р, 1 ЗБ. Получава се 1-ви пласт с 8 венчелистчета.
Ред 3: Плетивото се обръща. 2 СБ, 1 ЗБ в най-близкия ВП от пр.р., 5 СБ, 7 пъти *1 ВП в следващия ВП от пр.р., 3 СБ*, 1 ЗБ във 2-та СБ от 5-те СБ от началото. Получават се 8 гайки.
Ред 4: 1 СБ за обръщане на плетивото налице. 1 НП, 1 СБ, 3 ВП, 1 СБ, 1 НП във всяка гайка от пр.р, 1 ЗБ. Получава се 2-ри пласт с 8 венчелистчета.
Ред 5: Плетивото се обръща. 2 СБ, 1 ЗБ в най-близкия ВП от пр.р., 6 СБ, 7 пъти *1 ВП в следващия ВП от пр.р., 4 СБ*, 1 ЗБ във 2-та СБ от 5-те СБ от началото. Получават се 8 гайки.
Ред 6: 1 СБ за обръщане на плетивото налице. 1 НП, 1 СБ, 4 ВП, 1 СБ, 1 НП във всяка гайка от пр.р, 1 ЗБ. Получава се 3-ти пласт с 8 венчелистчета.
Ред 7: Плетивото се обръща. 2 СБ, 1 в най-близкия ВП от пр.р., 7 СБ, 7 пъти *1 ВП в следващия ВП от пр.р., 5 СБ*, 1 ЗБ във 2-та СБ от 5-те СБ от началото. Получават се 8 гайки.
Ред 8: Плетивото се обръща налице. 1 НП, 1 СБ, 5 ВП, 1 СБ, 1 НП във всяка гайка от пр.р, 1 ЗБ в сл.бр. Получава се 4-ти пласт с 8 венчелистчета. 


ВАЖНО:
  • Броя на венчелистчета зависи от броя на високите пълнежи, направени в ред 1. Например: 6 ВП – 6 венчелистчета, 8 ВП – 8 венчелистчета, 10 ВП – 10 венчелистчета и т.н.
  • За всеки следващ пласт от венчелистчета броя на бримките за гайките се увеличава с една синджир бримка. Например: в ред 3 са 3 СБ, в ред 5 са 4 СБ, в ред 7 са 5 СБ, следователно за пети пласт от венчелистчета в ред 9 трябва да са 6 СБ. По този начин постепенно се увеличава диаметърът на цветето. 

За тези от вас, които предпочитат плетене по картинки:
(клик на снимките, за да станат големи) 

  

Останалите предложения от 
ежедневното предизвикателство „7 дни – 7 различни плетени на една кука цветя”

Ден 1: Пролетен венец от плетени на една кука цветя
Ден 2: Розичка на една кука
Ден 3: Спираловидно цвете на една кука
Ден 4: Къдраво цвете на една кука
Ден 5: Рошаво цвете на една кука
Ден 6: Двупластово цвете с подвити венчелистчета на една кука
Ден 7: Многопластово цвете на една кука

.

събота, 30 март 2013 г.

Двупластово цвете с подвити венчелистчета на една кука

Ежедневно предизвикателство
„7 дни – 7 различни плетени на една кука цветя”
Ден 6
Днешното цвете е интересно с подвитите си  венчелистчета, очарователно намигващи от първия пласт и игриво надничащи от втория. Ако се използват два или три цвята за двойките срещуположни венчелистчета ще се получи разкошна феерия от форми и цвят. Приятно занимание.

За тези от вас, които предпочитат плетене по текстови инструкции:

СБ – синджир бримка
ЗБ – залепена бримка
НП – нисък пълнеж
½ ВП – половин висок пълнеж
ВП – висок пълнеж
ДВП – двойно висок пълнеж
пр.р.предходния ред
*..…* – детайл, който се повтаря посочения брой пъти
Лимбаняколко пълнежа, изплетени в една и съща дъга или бримка от пр.р.


Начален ред: 5 СБ, затворени в кръг с 1 ЗБ в 1-та СБ.
Ред 1: 6 пъти *7 СБ, 1 ЗБ в кръга*. Получават се 6 синджирени гайки.
Ред 2: 6 пъти *лимба от 1 НП, 1 ½ВП, 1 ВП, 5 ДВП, 1 ВП, 1 ½ВП, 1 НП във всяка гайка*. Получава се първи пласт от 6 венчелистчета.
Ред 3: 6 пъти *1 ЗБ едновременно в централния кръг и в рамките на всяко венчелистче, 9 СБ*. Получава се 6 нови синджирени гайки.
Ред 4: 6 пъти *лимба от 1 НП, 1 ½ВП, 1 ВП, 7 ДВП, 1 ВП, 1 ½ВП, 1 НП във всяка гайка*. Получава се втори пласт от 6 венчелистчета.
     
За тези от вас, които предпочитат плетене по картинки:

  


Останалите предложения от ежедневното предизвикателство 
„7 дни – 7 различни плетени на една кука цветя”


.

петък, 29 март 2013 г.

Рошаво цвете на една кука

Ежедневно предизвикателство
„7 дни – 7 различни плетени на една кука цветя”
Ден 5
Може би трябваше за стартирам ежедневното предизвикателство с това цвете, тъй като е необходимо да знаете как се прави само синджир бримка и нисък пълнеж. Много е лесно! Всъщност прилича повече на есенна хризантема, отколкото на пролетно цвете, нали? Реших да включа модела в пролетния венец, защото допълва неговото разнообразие със своята богата и интересна форма.

За тези от вас, които предпочитат плетене по текстови инструкции:

СБ – синджир бримка
НП – нисък пълнеж
пр.р. – предходния ред


Начало: 4 СБ
1-ви двоен ред: Пропускат се 2 СБ, 2 НП в следващите 2 СБ, 17 СБ, плетивото се обръща, 2 НП в предходните 2 НП, 1 НП в 4-та СБ от началото.
2-ри двоен ред:  1 СБ за обръщане на плетивото, 2 НП в първите 2 НП от пр.р., 17 СБ, плетивото се обръща, 2 НП в предходните 2 НП, 1 НП в синджир бримката от началото.
2-ри двоен ред се повтаря 39 пъти. Получават се 40 17-синджировш гайки.
Край: Плътната част се навива на руло от началото към края.
Конецът се реже като се оставя достатъчно дълъг, за да се зашие навитата част от цветето.

За тези от вас, които предпочитат плетене по картинки:


За тези от вас, които предпочитат плетене по схема:

Източник: руски сайт

Останалите предложения от 
ежедневното предизвикателство „7 дни – 7 различни плетени на една кука цветя”

 
.

четвъртък, 28 март 2013 г.

Къдраво цвете на една кука

Ежедневно предизвикателство
„7 дни – 7 различни плетени на една кука цветя”
Ден 4
Това е любимото ми цвете. Великолепно е, нали? А толкова лесно се плете. Шест синджир бримки, петнадесет ниски пълнежа и после редове от по три високи пълнежа в една бримка, толкова колкото разкош искаме да му предадем. Опитайте!

За тези от вас, които предпочитат плетене по текстови инструкции:

СБ – синджир бримка
НП – нисък пълнеж
ВП – висок пълнеж
ЗБ – залепена бримка
пр.р. – предходния ред


Начало: 6 СБ, затворени в кръг с 1 ЗБ.
Ред 1: 15 НП, 1 ЗБ в първия НП.  
Ред 2: по 3 ВП във всяка бримка от пр.р.  Получава се спираловидно плетиво.
Ред 3: по 3 ВП във всяка бримка от пр.р.  Получава се спираловидно плетиво.
Край: Конецът се реже като се оставя достатъчно дълъг, за да се зашие навитата част от цветето.
  • Колкото пъти повторите ред 2, толкова по-богато и по-разкошно цвете ще получите.

Останалите предложения от 
ежедневното предизвикателство „7 дни – 7 различни плетени на една кука цветя”

Къдраво цвете до ред 2 включително
.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

7 популярни коридора из кулата в последните 7 дни

7 от последните коментари

Моята "сандъчена" градина, 2010 г.