четвъртък, 28 март 2013 г.

Къдраво цвете на една кука

Ежедневно предизвикателство
„7 дни – 7 различни плетени на една кука цветя”
Ден 4
Това е любимото ми цвете. Великолепно е, нали? А толкова лесно се плете. Шест синджир бримки, петнадесет ниски пълнежа и после редове от по три високи пълнежа в една бримка, толкова колкото разкош искаме да му предадем. Опитайте!

За тези от вас, които предпочитат плетене по текстови инструкции:

СБ – синджир бримка
НП – нисък пълнеж
ВП – висок пълнеж
ЗБ – залепена бримка
пр.р. – предходния ред


Начало: 6 СБ, затворени в кръг с 1 ЗБ.
Ред 1: 15 НП, 1 ЗБ в първия НП.  
Ред 2: по 3 ВП във всяка бримка от пр.р.  Получава се спираловидно плетиво.
Ред 3: по 3 ВП във всяка бримка от пр.р.  Получава се спираловидно плетиво.
Край: Конецът се реже като се оставя достатъчно дълъг, за да се зашие навитата част от цветето.
  • Колкото пъти повторите ред 2, толкова по-богато и по-разкошно цвете ще получите.

Останалите предложения от 
ежедневното предизвикателство „7 дни – 7 различни плетени на една кука цветя”

Къдраво цвете до ред 2 включително
.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

7 популярни коридора из кулата в последните 7 дни

7 от последните коментари

Моята "сандъчена" градина, 2010 г.