неделя, 31 март 2013 г.

Многопластово цвете на една кука

Ежедневно предизвикателство
„7 дни – 7 различни плетени на една кука цветя”
Ден 7
На финала на ежедневното предизвикателство „7 дни – 7 различни плетени на една кука цветя” ви предлагам един многофункционален модел. Определям го като такъв, защото в зависимост от желанието, лесно и бързо може да се трансформира в цветчета с различен брой венчелистчета или с различен брой пластове. Давам ви пример с две цветчета – едното е трипластово с по 6 венчелистчета, а другото е четирипластово с по 8 венчелистчета. Получи се публикация от типа 2 в 1. Усетихте ли вече ароматът на пролетта след толкова много цветя?

За тези от вас, които предпочитат плетене по текстови инструкции:

СБ – синджир бримка
НП – нисък пълнеж
ВП – висок пълнеж
ЗБ – залепена бримка
пр.р.предходния ред
*..…* – детайл, който се повтаря посочения брой пъти
Дъганяколко СБ, изплетени между два пълнежа от пр.р.


За трипластово цвете с по 6 венчелистчета:

Начало: 6 СБ,  1 ЗБ в първата бримка.
Ред 1: 4 СБ (брои се за 1 ВП и 2 СБ), 1 ВП, 4 пъти *2 СБ, 1 ВП*, 2 СБ, 1 ЗБ във 2-та СБ от началото на реда. Получават се 6 дъги.
Ред 2: 1 НП, 1 СБ, 2 ВП, 1 СБ, 1 НП във всяка дъга от пр.р, 1 ЗБ. Получава се 1-ви пласт с  6 венчелистчета.
Ред 3: Плетивото се обръща. 2 СБ, 1 ЗБ в най-близкия ВП от пр.р., 5 СБ, 5 пъти *1 ВП в следващия ВП от пр.р., 3 СБ*, 1 ЗБ във 2-та СБ от 5-те СБ от началото. Получават се 6 гайки.
Ред 4: 1 СБ за обръщане на плетивото налице. 1 НП, 1 СБ, 3 ВП, 1 СБ, 1 НП във всяка гайка от пр.р, 1 ЗБ. Получава се 2-ри пласт с 6 венчелистчета.
Ред 5: Плетивото се обръща. 2 СБ, 1 ЗБ в най-близкия ВП от пр.р., 6 СБ, 5 пъти *1 ВП в следващия ВП от пр.р., 4 СБ*, 1 ЗБ във 2-та СБ от 5-те СБ от началото. Получават се 6 гайки.
Ред 6: 1 СБ за обръщане на плетивото налице. 1 НП, 1 СБ, 4 ВП, 1 СБ, 1 НП във всяка гайка от пр.р, 1 ЗБ. Получава се 3-ти пласт с 6 венчелистчета.


За тези от вас, които предпочитат плетене по картинки:
(клик на снимките, за да станат големи) 
 


За четирипластово цвете с по 8 венчелистчета:

Начало: 6 СБ,  1 ЗБ в първата бримка.
Ред 1: 4 СБ (брои се за 1 ВП и 2 СБ), 1 ВП, 6 пъти *2 СБ, 1 ВП*, 2 СБ, 1 ЗБ във 2-та СБ от началото на реда. Получават се 8 ВП и 8 дъги.
Ред 2: 1 НП, 1 СБ, 2 ВП, 1 СБ, 1 НП във всяка дъга от пр.р, 1 ЗБ. Получава се 1-ви пласт с 8 венчелистчета.
Ред 3: Плетивото се обръща. 2 СБ, 1 ЗБ в най-близкия ВП от пр.р., 5 СБ, 7 пъти *1 ВП в следващия ВП от пр.р., 3 СБ*, 1 ЗБ във 2-та СБ от 5-те СБ от началото. Получават се 8 гайки.
Ред 4: 1 СБ за обръщане на плетивото налице. 1 НП, 1 СБ, 3 ВП, 1 СБ, 1 НП във всяка гайка от пр.р, 1 ЗБ. Получава се 2-ри пласт с 8 венчелистчета.
Ред 5: Плетивото се обръща. 2 СБ, 1 ЗБ в най-близкия ВП от пр.р., 6 СБ, 7 пъти *1 ВП в следващия ВП от пр.р., 4 СБ*, 1 ЗБ във 2-та СБ от 5-те СБ от началото. Получават се 8 гайки.
Ред 6: 1 СБ за обръщане на плетивото налице. 1 НП, 1 СБ, 4 ВП, 1 СБ, 1 НП във всяка гайка от пр.р, 1 ЗБ. Получава се 3-ти пласт с 8 венчелистчета.
Ред 7: Плетивото се обръща. 2 СБ, 1 в най-близкия ВП от пр.р., 7 СБ, 7 пъти *1 ВП в следващия ВП от пр.р., 5 СБ*, 1 ЗБ във 2-та СБ от 5-те СБ от началото. Получават се 8 гайки.
Ред 8: Плетивото се обръща налице. 1 НП, 1 СБ, 5 ВП, 1 СБ, 1 НП във всяка гайка от пр.р, 1 ЗБ в сл.бр. Получава се 4-ти пласт с 8 венчелистчета. 


ВАЖНО:
  • Броя на венчелистчета зависи от броя на високите пълнежи, направени в ред 1. Например: 6 ВП – 6 венчелистчета, 8 ВП – 8 венчелистчета, 10 ВП – 10 венчелистчета и т.н.
  • За всеки следващ пласт от венчелистчета броя на бримките за гайките се увеличава с една синджир бримка. Например: в ред 3 са 3 СБ, в ред 5 са 4 СБ, в ред 7 са 5 СБ, следователно за пети пласт от венчелистчета в ред 9 трябва да са 6 СБ. По този начин постепенно се увеличава диаметърът на цветето. 

За тези от вас, които предпочитат плетене по картинки:
(клик на снимките, за да станат големи) 

  

Останалите предложения от 
ежедневното предизвикателство „7 дни – 7 различни плетени на една кука цветя”

Ден 1: Пролетен венец от плетени на една кука цветя
Ден 2: Розичка на една кука
Ден 3: Спираловидно цвете на една кука
Ден 4: Къдраво цвете на една кука
Ден 5: Рошаво цвете на една кука
Ден 6: Двупластово цвете с подвити венчелистчета на една кука
Ден 7: Многопластово цвете на една кука

.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

7 популярни коридора из кулата в последните 7 дни

7 от последните коментари

Моята "сандъчена" градина, 2010 г.